Regulamin

Regulamin korzystania z portalu plndesign.pl

Portal plndesign.pl jest bezpłatnie udostępniony użytkownikom Internetu. Rozpoczęcie korzystania z portalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione na niniejszej stronie internetowej.

Zabronione treści
W portalu plndesign.pl nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołujące do segregacji rasowej, wyznaniowej czy etnicznej, treści pornograficzne, treści nieetyczne czy uznawane za niemoralne.

Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w portalu zdjęć, grafiki, video oraz innych materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności:

 • zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
 • zawierających nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne,
 • obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne,
 • przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej,
 • naruszające prawo do prywatności,
 • zawierających materiały chronione prawem autorskim bez zgody autora,
 • treści promujące, zachęcające lub oferujące instrukcje dotyczące działalności nielegalnej, a w szczególności hakerstwa, crackingu lub phreackingu; zawierających oprogramowanie, informacje lub inne materiały zawierające wirusy, „konie trojańskie”, dane zawierające „pluskwy”, bądź inne szkodliwe lub niszczące elementy,
 • treści powszechnie uznane jako SPAM (w tym wielokrotne wstawianie treści z pojedynczymi słowami lub duże ilości pustych wierszy, rozpoczynanie kilku identycznych tematów na forum),
 • treści zawierających reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść plndesign.pl

Użytkownicy naruszający przedstawione zasady mogą zostać usunięci z portalu poprzez zablokowanie lub też usunięcie profilu Użytkownika. Właściciel plndesign.pl ma prawo do niezwłocznego usunięcia treści, zdjęć samodzielnie zamieszczonych na łamach portalu przez użytkowników w przypadku uznania, iż są one niezgodne z prawem, naruszają ww. normy, naruszają prawa osób trzecich.

Właściciel portalu plndesign.pl zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany funkcjonalności portalu w każdym czasie,
 • czasowego zawieszania działania portalu,
 • trwałego wyłączenia portalu,
 • niezwłocznego nieodwołalnego usunięcia dowolnej treści (np.: zdjęcia, tekstu lub linku).

Każdy konkurs, promocja lub specjalna oferta dla zarejestrowanych Użytkowników będzie regulowana oddzielnym regulaminem.

Linki do innych stron www
Na stronach portalu plndesign.pl mogą być umieszczane linki umożliwiające użytkownikom bezpośrednie przejścia na inne strony internetowe. Właściciel plndesign.pl nie odpowiada jednak za regulamin i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli tych stron ani za treść informacji tam zawartych.

Prawa autorskie
Korzystanie z informacji, danych umieszczonych w portalu plndesign.pl nie oznacza dla użytkowników nabycia do nich jakichkolwiek praw. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

W szczególności, zabronione jest kopiowanie treści lub jej części oraz zdjęć i elementów graficznych (w tym elementów wizerunkowych portalu), a także ich udostępnianie publiczne.

Użytkownik portalu plndesign.pl oświadcza, że posiada wszelkie prawa w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć, tekstów i video. Ponadto Użytkownik oświadcza, iż ww. utwory są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów.

Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w portalu ww. materiałów/utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.

Użytkownik upoważnia niniejszym Właściciela plndesign.pl do nieodpłatnego wykorzystywania ww. materiałów, w szczególności poprzez ich publikowanie na stronach plndesign.pl oraz utrwalenie, zwielokrotnianie i wprowadzanie ich do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity itp. Ponadto Użytkownik upoważnia plndesign.pl do wykorzystywania ww. materiałów w celach promocyjnych i reklamowych.

Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych
plndesign.pl z siedzibą w Łodzi, właściciel serwisu plndesign.pl (dalej jako serwis) darzy swoich użytkowników wielkim szacunkiem i przykłada wielką wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Dlatego też odnośnie użytkowników serwisu gromadzimy minimum informacji pomagających nam lepiej zrozumieć ich potrzeby i bezustannie dostosowywać Serwis, jego funkcjonalność i ergonomię do wciąż zmieniających się oczekiwań. Między innymi w tym celu zbieramy i przetwarzamy niezbędne dane, w tym, za zgodą Użytkowników, dane osobowe.

Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail, informację handlową plndesign.pl dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Właściciela plndesign.pl a w szczególności w zakresie serwisu plndesign.pl.

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera i mogą być wykorzystane do wysyłki ofert handlowych drogą elektroniczną. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i wykorzystywane jest przez plndesign.pl zgodnie z wolą użytkownika i celem ich przekazania. Każdy z zarejestrowanych użytkowników Newslettera ma prawo w dowolnym momencie zmienić lub usunąć swoje dane z naszej bazy. W tym celu należy kliknąć na odpowiedni odnośnik znajdujący się w stopce każdej z wysłanych wiadomości

Dane zbierane automatycznie:
Podczas korzystania z Serwisu automatycznie zbierane mogą być dane dotyczące wizyty Użytkownika w postaci adres IP, data i czas wizyty, a także dane dotyczące skorzystania z usług serwisu, jednak dane te nie są powiązane z żadnymi danymi pozwalającymi na identyfikację osoby użytkownika i mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie, dostosowania oferty Serwisu do Użytkownika, formułowania analiz demograficznych i behawioralnych.

Wykorzystywanie danych:
Dane osobowe podane przez Użytkownika, na których przetwarzanie wyraził zgodę, będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakie obejmowała dana zgoda.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach.
Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem plndesign.pl/Administratorem danych będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zadane pytania.

Zmiany w regulaminie i polityce prywatności plndesign.pl
Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego portalu internetowego mogą wpłynąć na zmiany w niniejszym regulaminie oraz w polityce ochrony prywatności plndesign.pl. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników portalu. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji.

Niniejszy regulamin i polityka prywatności plndesign.pl wchodzą w życie z dniem opublikowania.

Zapisz się do newslettera

wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu otrzymywania newslettera.

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od klientów PLN Design.

Wpisz szukane słowo i kliknij enter