1. Kongres Edukacji Architektonicznej 10-13 października

Organizowany przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich oraz partnerem NIAiU Narodowym Centrum Kultury Kongres jest pierwszym wydarzeniem w Polsce, które tworzy przestrzeń do dialogu i wymiany doświadczeń dotyczących szeroko pojętej edukacji architektonicznej. 1. Kongres Edukacji Architektonicznej odbędzie się w dniach 10-13 października w zamku w Tucznie. Udział jest darmowy.

Kongres to spotkanie przedstawicieli różnych jednostek działających na terenie całego kraju, zajmujących się szerzeniem i popularyzacją wiedzy o architekturze i urbanistyce. Wydarzenie, trwające aż 4 dni, odbywa się w wyjątkowej przestrzeni historycznej zamku w Tucznie. W programie pojawią się panele dyskusyjne, w których zaproszeni goście opowiedzą o sytuacji edukacji architektonicznej w kraju. Swój udział potwierdzili przedstawiciele m.in. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Instytutu Dizajnu w Kielcach, Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Izby Architektów oraz programu „Księga Przestrzeni”. W trakcie Kongresu odbędą się również warsztaty ukazujące temat architektury w nieoczywisty sposób. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z elementami design thinking oraz z przeszkodami, z jakimi spotykają się niepełnosprawni w przestrzeni.

Rekrutacja na 1. Kongres Edukacji Architektonicznej trwa do 18 września. Wszelkie informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.niaiu.pl/kongres/rekrutacja-2. Liczba miejsc jest ograniczona.

RAMOWY PLAN 1. KONGRESU EDUKACJI ARCHITEKTONICZNEJ

10.10.2018

Dzień I (środa)

– Wyjazd godz. 9:00 z Warszawy

– Otwarcie Kongresu, przedstawienie Organizatorów i Partnerów

11.10.2018

Dzień II (czwartek)

– Wykład otwierający

– I PANEL Edukacja w działaniu – zaprezentowanie podmiotów, które szerzą wiedzę o architekturze i przestrzeni na skalę lokalną.

– II PANEL Popularyzacja edukacji  – pochylimy się nad tematem rozpowszechniania i udostępniania wiedzy dotyczącej architektury i urbanistyki.

– III PANEL Instytucja edukuje – zaprezentowanie dużych instytucji, prowadzących projekty z zakresu edukacji architektury na skalę krajową.

Każdy z paneli zakłada krótką prezentację projektów edukacyjnych z wybranych obszarów, ze szczególnym uwzględnieniem problemów jakie wystąpiły podczas realizacji projektu. Po zakończeniu każdego z paneli przewidziana jest dyskusja.

12.10.2018

Dzień III (piątek)

Warsztaty cz. I: „Czego potrzebują nasi użytkownicy? Elementy design thinking” warsztaty poprowadzi Iwo Zmyślony, posługując się metodologią design thinking, skupiając się na zagadnieniu identyfikacji odbiorców kultury oraz sposobach przekazu z zastosowaniem najefektywniejszych metod komunikacji, szczególnie konsultacji społecznych.

Warsztaty cz. II: Fundacja Polska Bez Barier poprowadzi warsztaty, których głównym celem będzie ukazanie przeszkód jakie architektura może stworzyć osobom z niepełnosprawnością. Uczestnicy będą mogli sami przekonać się w praktyce jakim wyzwaniem może być wykonywanie codziennych czynności i jakie bariery mogą napotkać niepełnosprawni w przestrzeni miejskiej.

13.10.2018

Dzień IV (sobota)

– Spotkanie podsumowujące Kongres

– Powrót do Warszawy

 

 

Udostępnij ten artykuł
Wpisz szukane słowo i kliknij enter