Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych jest dla nas niezwykle ważne i chcemy, aby każdy nasz Czytelnik wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Nasza polityka prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych, a także sposoby i cele gromadzenia plików cookies.

 • Definicje:
  Serwis – strona internetowa pod adresem: PLNDesign.pl
 • Czytelnik – osoba odwiedzająca serwis internetowy PLNDesign.pl
 • Właściciel serwisu internetowego PLNDesign.pl – PLN Design Marcin Kieliszek z siedzibą w Łodzi przy Placu Zwycięstwa 2, 990-312 Łódź 726-247-89-01 REGON: 363992049, zwany dalej PLN Design.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych, w tym również danych osobowych, uzyskanych poprzez stronę Serwisu przez PLN Design, który jest Administratorem Danych Osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane przez PLN Design zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”).

PLN Design za pomocą strony Serwisu może gromadzić niektóre spośród następujących danych dotyczących Czytelnika:

 • informacje dotyczące korzystania przez Czytelnika ze strony Serwisu, o tym kiedy, z jakiego adresu IP i w jaki sposób Czytelnik korzysta ze strony Serwisu;
 • informacje techniczne o urządzeniach, z których korzysta Czytelnik, żeby uzyskać dostęp do Serwisu oraz inne informacje techniczne;
 • rejestracji sesji Czytelnika w Serwisie, w tym dane kliknięć w określone elementy, ruch wskaźnika myszy i dane dotyczące scrollowania strony.
 • wszelkie inne dane, które Czytelnik przekazuje za pośrednictwem formularza kontaktowego, jeżeli został umieszczony na stronie lub poczty elektronicznej.

Podane przez Czytelnika dane osobowe (jednocześnie wskazujemy, że już w samym adresie e-mail Czytelnika mogą pojawić się dane, które mają lub mogą mieć charakter danych osobowych), mogą być wykorzystywane jedynie w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności PLN Design – podstawą prawną przetwarzania jest tutaj zgoda Czytelnika lub prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a i f) RODO)
 • przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego (podstawą prawną przetwarzania jest ciążący na PLN Design obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Czytelnik lub do podjęcia działań na żądanie Czytelnika, przed zawarciem umowy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie/zgłoszenie dotyczące produktów, współpracy, działalności PLN Design, przyjęcia zgłoszenia działania niepożądanego, prowadzenia procesu rekrutacji lub obsługi zgłoszeń reklamacyjnych. W relacjach umownych podanie danych osobowych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane pod warunkiem, że PLN Design ma prawnie uzasadniony interes, a interes ten jest nadrzędny w stosunku do interesów i podstawowych praw Czytelnika. Jeśli uzasadniony prawnie interes PLN Design dotyczący przetwarzania i przechowywania danych Czytelnika nie jest nadrzędny w stosunku do jego interesów i praw podstawowych, dane nadal mogą być przetwarzane i przechowywane, jeśli jest to wymagane przez prawo. W takich przypadkach dane mogą być przechowywane tylko w celu spełnienia wymagań przepisów prawnych. Okres przechowywania informacji o Czytelniku zależy od rodzaju uzyskanych informacji. PLN Design zachowa dane osobowe Czytelnika tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Po upływie tego czasu PLN Design usunie lub zanonimizuje dane osobowe Czytelnika Jeśli nie jest to możliwe (na przykład informacje zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), wówczas dane osobowe zostaną wyizolowane od dalszego przetwarzania aż do możliwości usunięcia, jeżeli będzie to prawnie i technicznie możliwe.

Odbiorcami danych osobowych Czytelnika będą (1) jedynie upoważnieni pracownicy PLN Design i upoważnione osoby działające na zlecenie PLN Design, a także (2) podmioty działające na zlecenie i w imieniu PLN Design, tj. podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne PLN Design (ogólną infrastrukturę teleinformatyczną, pocztę elektroniczną, systemy informatyczne stosowane przez PLN Design), (3) organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy państwowe i inne organy administracji publicznej lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy, (4) biegli rewidenci i inni doradcy profesjonalni.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Czytelnika, Czytelnik może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

Korzystając z Serwisu Czytelnik wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych, które są jego integralną częścią. Nieodłącznym elementem Serwisu są np. banery reklamowe, na których PLN Design może promować swoje usługi i produkty bądź inne treści o charakterze reklamowym.

W każdym czasie Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: redakcja@PLNDesign.pl. Jeżeli mimo naszego wsparcia Czytelnik uzna, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa.

Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie.

COOKIES

Serwis może stosować pliki cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Wydawcą Serwisu, w którym mogą być używane pliki cookies, jest PLN Design, Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź.
Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d. dostarczania Użytkownikowi Serwisu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Wydawca Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z wydawcą Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

W niektórych przypadkach, w szczególności w środowiskach nieobsługujących plików cookies, mogą być stosowane inne podobne technologie.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Więcej informacji o wykorzystywaniu przez Google danych gromadzonych podczas korzystania z witryn i aplikacji można znaleźć na tej stronie.

Zapisz się do newslettera

wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu otrzymywania newslettera.

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od klientów PLN Design.

Wpisz szukane słowo i kliknij enter