Cudklatka czyli modernizacja klatki schodowej XIX-wiecznej kamienicy

Koncepcja Zalewski Architecture Group na modernizację klatki schodowej w historycznej kamienicy z końca XIX w opiera się na idei wywołania u odbiorcy skojarzeń z dawnym charakterem budynku, lecz uzyskanym poprzez użycie współczesnych rozwiązań przestrzennych i formalnych.

Często pierwotnymi elementami, decydującymi o charakterze klatek z okresu powstania kamienicy były sztukaterie, obramowania -sufitów i ścian, detale snycerskie balustrad oraz drzwi, kute i odlewane elementy konstrukcji schodów, posadzki i lamperie – często wykonywane ze szlachetnych materiałów. Kompozycja tych elementów stanowiła o spójnej przestrzeni klatek. Niestety na przestrzeni dziejów i wskutek kolejnych przebudów – przestrzenie te utraciły pierwotny charakter. Obecnie o charakterze tych wnętrz decyduje raczej fuzja przypadkowych „nowoczesnych” elementów – rurek gazowych z licznikami i kabli internetowych , drzwi antywłamaniowych i olejnych lamperii.

Niestety większość wprowadzonych na przestrzeni lat zmian jest nieodwracalna, dlatego w projekcie zdecydowano się z góry zrezygnować z podejścia „konserwatorskiego” – odtwarzania pierwotnego stanu – na rzecz wykreowania przestrzeni, która pogodzi wszystkie elementy i jednocześnie wykreuje spójną przestrzeń wnętrza. Jako zasadę przyjęto ukrycie wszystkich instalacji w szafach- szachtach instalacyjnych oraz zastosowanie na wszystkich elementach klatki jednolitej, szarej barwy. Zunifikowana w ten sposób przestrzeń staje się tłem dla dekoracyjnych luster – które potraktowano jako elementy jednocześnie historyzujące i (w połączeniu z oblewającą użytkownika szarą aurą) kreujące „wirtualną przestrzeń” – odrealnioną poprzez zaburzenie jej „fizyczności” – zmiany relacji sufitu, ściany, podłogi i kreacji zaskakujących widoków i refleksów.

Udostępnij ten artykuł
Wpisz szukane słowo i kliknij enter