Czasoprzestrzeń zbioru – wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wystawa „Czasoprzestrzeń Zbioru” to projekt odnoszący się do kolekcji sztuki współczesnej, będącej częścią zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu. Licząca dziś blisko 1100 obiektów kolekcja powstawała w oparciu o przekonanie o podobieństwach i wzajemnym oddziaływaniu sztuk wizualnych i architektury.

Wystawa Czasoprzestrzeń zbioru

Przy tworzeniu wystawy wybierano głównie prace o charakterze „racjonalnym”, oparte na kryteriach zbliżonych do metod postępowania w naukach ścisłych, a formalnie mieszczące się przede wszystkim w obrębie nurtu abstrakcji geometrycznej.

Janusz Orbitowski, Relief 19/72, 1972
Janusz Orbitowski, Relief 19/72, 1972

Wystawa „Czasoprzestrzeń Zbioru” będzie pierwszą po niemal dwudziestu latach prezentacją  części kolekcji sztuki współczesnej ze zbiorów własnych Muzeum Architektury. Forma jej aranżacji oraz wybór pokazywanych dzieł nawiązywać będą do eksponowanej w 1977 roku wystawy „Współczesna plastyka związana z architekturą”, która była zaczątkiem stałej ekspozycji sztuki w Muzeum Architektury, prezentowanej do końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Tytułowa Czasoprzestrzeń Zbioru jest więc zarówno próbą rekonstrukcji sposobu myślenia o powiązaniach sztuki i architektury, jak i  okazją do jej reinterpretacji współcześnie. Służy również wyznaczeniu perspektyw rozbudowania zbioru o nowe obiekty w przyszłości.

Henryk Stażewski, Relief nr 28, 1965
Henryk Stażewski, Relief nr 28, 1965

Idea wystawy

Ideą wystawy zrealizowanej w 1977 roku była prezentacja obiektów, będących wyrazem aktualnych poszukiwań dotyczących kształtowania przestrzeni, harmonii i właściwości fizykalnych barw, optyki światła, kinetyki rytmów i proporcji kształtów.

Jan Ziemski, Interferencje I, 1973
Jan Ziemski, Interferencje I, 1973

Planowana na jesień 2021 ekspozycja „Czasoprzestrzeń Zbioru”, odwołując się do założeń „Współczesnej plastyki związanej z architekturą”, zestawiać będzie kilkadziesiąt najbardziej reprezentatywnych obiektów wybranych ze zbiorów, wśród których znajdą się prace autorstwa m.in.  Marii Jaremy, Henryka Stażewskiego, Zofii Artymowskiej, Kajetana Sosnowskiego, Wandy Gołkowskiej czy Ryszarda Winiarskiego, które stanowić będą egzemplifikację tropów i idei składających się na genezę i historię powstawania całej kolekcji.

Wystawa „Czasoprzestrzeń zbioru”
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
22 października 2021 – 27 lutego 2022
Wernisaż w piątek 22 października 2021 o godzinie 17.00.

Kuratorka: Małgorzata Devosges-Cuber
Zdjęcia: Mirosław Łanowiecki

Zobacz również: Wystawa opowiadająca o Osiedlu im. Józefa Montwiłła-Mireckiego w Łodzi | Stół do rozmów o ziemi od Iwo Borkowicza

Ludmiła Popiel, Kompozycja X - 67, 1967
Ludmiła Popiel, Kompozycja X – 67, 1967
Maria Jarema, Rytm V, 1958
Maria Jarema, Rytm V, 1958
Maria Michałowska, Obiekt czerwony, 1970
Maria Michałowska, Obiekt czerwony, 1970
Ryszard Winiarski, Zbiór 236, 1975
Ryszard Winiarski, Zbiór 236, 1975
Wanda Gołkowska, Kompozycja Przestrzenna, 1968
Wanda Gołkowska, Kompozycja Przestrzenna, 1968
Zofia Artymowska, Poliformy XLV, 1974
Zofia Artymowska, Poliformy XLV, 1974
Udostępnij ten artykuł
Zapisz się do newslettera

wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu otrzymywania newslettera.

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od klientów PLN Design.

Wpisz szukane słowo i kliknij enter