Gdynia Design Days 2019 – 6-14 lipca

Ju┼╝ niebawem odb─Ödzie si─Ö 12. Edycja Gdynia Design Days. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych festiwali nadba┼étyckich, na kt├│rym mo┼╝na przekona─ç si─Ö, jak projektowanie i biznes oddzia┼éuj─ů na siebie, a przede wszystkim zdoby─ç now─ů porcj─Ö wiedzy i inspiracji zwi─ůzanych z designem. Has┼éem tegorocznej edycji jest POLARYZACJA. Festiwal odb─Ödzie si─Ö w dniach 6-14 lipca.

Gdynia Design Days 2019

Podczas Gdynia Design Days 2019 w gronie profesjonalisto╠üw i mi┼éos╠üniko╠üw dobrego projektowania wypracujemy wspo╠ülnie nowe metody dzia┼éania w obszarze designu i biznesu dla spolaryzowanej rzeczywistos╠üci. Poszukamy alternatywnych materia┼éo╠üw przyjaznych s╠ürodowisku, przeanalizujemy moz╠çliwos╠üci lepszego wykorzystania sztucznej inteligencji z korzy┼Ťci─ů╠Ę dla uz╠çytkowniko╠üw w dobie prze┼éadowania informacjami. Zastanowimy sie╠Ę nad przedefiniowaniem poje╠Ęc╠ü ekonomii wobec polityki. Wez╠ümiemy pod lupe╠Ę ludzkie cia┼éo jako z╠üro╠üd┼éo niewykorzystywanych dota╠Ęd surowco╠üw. A takz╠çe zadamy sobie pytanie o znaczenie empatii oraz wiedzy o zdrowiu psychicznym i fizycznym w designie.

Polaryzacja - Gdynia Design Days 2019

Hasło Gdynia Design Days 2019

S╠üwiat, w kto╠ürym z╠çyjemy, to miejsce starc╠ü mie╠Ędzy indywidualnym interesem a dobrem wspo╠ülnym. To teraz silny indywidualizm i galopuja╠Ęcy narcyzm spotyka sie╠Ę z przecie╠Ętnos╠ücia╠Ę, gloryfikuja╠Ęca╠Ę prostote╠Ę i ograniczenie do╠übr materialnych. Konsumpcjonizm nie daje sie╠Ę pogodzic╠ü z minimalizmem, a uwielbienie pie╠Ękna i perfekcjonizm z zyskuja╠Ęca╠Ę zwolenniko╠üw bezceremonialna╠Ę brzydota╠Ę i niedoskona┼éos╠ücia╠Ę. Wysoka jakos╠üc╠ü kolekcjonerskich bibeloto╠üw, obiekto╠üw poz╠ça╠Ędania wa╠Ęskiej grupy uprzywilejowanych esteto╠üw, stoi w kontrze do masowej produkcji jednorazowych przedmioto╠üw codziennego uz╠çytku, p┼éyna╠Ęcych wartkim strumieniem prosto z azjatyckich linii produkcyjnych.

Wielkie korporacje nape╠Ędzane si┼éa╠Ę masowego pracoholizmu. Nie znajduja╠Ę wspo╠ülnego mianownika z rosna╠Ęca╠Ę grupa╠Ę samozatrudnionych freelancero╠üw, kto╠ürych miejsce pracy okres╠üla wy┼éa╠Ęcznie lokalizacja komputera. Influencerzy poch┼éonie╠Ęci podnoszeniem wartos╠üci rynkowej profilu na Instagramie nie znajduja╠Ę wspo╠ülnego je╠Ęzyka z obsesyjnie unikaja╠Ęcymi WiFi zwolennikami cyfrowej anonimowos╠üci.

Gdynia Design Days 2019 - wystawa School of Form

Polaryzacja to wyraz╠üna rozbiez╠çnos╠üc╠ü, dychotomia pogla╠Ędo╠üw i opinii, rozwarstwienie zbiorowos╠üci, podzia┼é na przeciwstawne grupy. To proces wywo┼éany ro╠üz╠çnicowaniem sie╠Ę postaw w obliczu istotnych problemo╠üw, w sytuacjach skrajnych, wobec kto╠ürych nie sposo╠üb przejs╠üc╠ü oboje╠Ętnie. Polaryzacja wyklucza nijakos╠üc╠ü, niezdecydowanie i brak zaangaz╠çowania. Kaz╠çdy spo╠ür moz╠çe miec╠ü charakter pozytywny lub negatywny, kluczem jest jego efektywne zarza╠Ędzanie. Tylko dialog ws╠üro╠üd oso╠üb pewnych swoich przekonan╠ü daje moz╠çliwos╠üc╠ü wyznaczenia nowatorskich strategii dzia┼éania.

Autorem identyfikacji wizualnej GDD2019 jest Patryk Hardziej Studio.

Design talks Business Summit

Ju┼╝ po raz czwarty przedsi─Öbiorcy, projektanci i architekci zmian spotkaj─ů si─Ö w Gdyni podczas Design talks Business Summit. W ramach dwudniowego wydarzenia uczestnicy b─Öd─ů mogli pozna─ç rynkowe przyk┼éady wdro┼╝e┼ä, praktyczne metody projektowania zmian w biznesie. Zdob─Öd─ů narz─Ödzia pomocne przy tworzeniu innowacji produktowych i us┼éugowych, identyfikowaniu potencja┼éu rynkowego, rozpoznaniu potrzeb klient├│w czy wprowadzaniu kultury kreatywnej pracy w organizacji. W mi─Ödzynarodowym gronie uczestnik├│w i prelegent├│w poznaj─ů sprawdzone przyk┼éady i inspiruj─ůce punkty widzenia. Design talks Business Summit to tak┼╝e przestrze┼ä spotka┼ä, wymiany do┼Ťwiadcze┼ä i kontakt├│w. Dwudniowa konferencja odb─Ödzie si─Ö 12-13 lipca w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni. Zapisy ruszy┼éy ju┼╝ 3 czerwca.

Gdynia Design Days 2019 - wystawa Print n Paste fot. UAU Studio

Wystawy na Gdynia Design Days 2019

Wystawy to 5 bieguno╠üw Polaryzacji, kto╠üre wskazuja╠Ę miejsca ro╠üz╠çnicowania sie╠Ę postaw w obliczu istotnych problemo╠üw, w sytuacjach skrajnych, wobec kto╠ürych nie sposo╠üb przejs╠üc╠ü oboje╠Ętnie:

Ja w opozycji do my

Jaka doza wygody i odpowiedzialnos╠üci jest prawid┼éowa, kiedy postawic╠ü na w┼éasny interes, a kiedy na dobro wspo╠ülne? Te pytania pojawia╠Ę sie╠Ę na wystawie ÔÇ×Ja | myÔÇŁ, kuratorowanej przez Izabele╠Ę Bo┼éoz w wielu kontekstach: naszej rodziny czy lokalnej spo┼éecznos╠üci, ale tez╠ç w nawia╠Ęzaniu do ludzi z innych krajo╠üw, cudzoziemco╠üw, czy mieszkan╠üco╠üw trzeciego s╠üwiata. Wybrane prace pokaz╠ça╠Ę spolaryzowane tendencje wcielone w rzeczywiste projekty. Systemy, kto╠üre troszcza╠Ę sie╠Ę za nas o innych, oszcze╠Ędzaja╠Ę nasz czas. Takim przyk┼éadem b─Ödzie zaprezentowany na wystawie Baby Feeder ÔÇô g┼éowica pasuj─ůca do standardowej butelki dla niemowl─ůt i umo┼╝liwiaj─ůca robotowi karmienie dziecka, co mog┼éoby ka┼╝dorazowo zaoszcz─Ödzi─ç rodzicom 15-30 minut. Inne, takie jak gra TIM, pomagaj─ů nam w komunikacji mi─Ödzypokoleniowej. Dzi─Öki tej grze, babcia mo┼╝e gra─ç na planszy, a jej wnuczka przez aplikacj─Ö. Cze╠Ęs╠üc╠ü projekto╠üw oddaje nasza╠Ę potrzebe╠Ę zaangaz╠çowania sie╠Ę w pomoc innym czy budowanie ma┼éych, lokalnych spo┼éecznos╠üci, a takz╠çe bycie odpowiedzialnym ro╠üwniez╠ç za spo┼éecznos╠üc╠ü internetowa╠Ę, kto╠üra╠Ę tworzymy.

Gdynia Design Days 2019 - wystawa ja my robot KURI

Ludzkie cia┼éo pod lupa╠Ę

Na wystawie ÔÇ×Cia┼éo na rozdroz╠çuÔÇŁ kuratorzy ÔÇô Micha┼é Bachowski i Agata Nowak ÔÇô ukaz╠ça╠Ę cia┼éo w konteks╠ücie najwaz╠çniejszych dylemato╠üw, z kto╠ürymi sie╠Ę zmagamy. Nasze cia┼éa interesuja╠Ę obecnie juz╠ç nie tylko naukowco╠üw, ale takz╠çe projektanto╠üw i ludzi biznesu. Dziela╠Ę sie╠Ę oni jednak na dwie spolaryzowane grupy. Jedni chca╠Ę wykorzystywac╠ü rozwo╠üj chirurgii plastycznej, protetyki, bioinz╠çynierii, sztucznej inteligencji i innych technologii komputerowych, z╠çeby poprawiac╠ü cz┼éowieka lub wyre╠Ęczac╠ü go w ro╠üz╠çnych zadaniach. Innych przeraz╠ça perspektywa transhumanizmu. Podczas tej wystawy b─Ödziemy mogli por├│wna─ç takie tendencje jak: naturalne super foods kontra zestaw do biohackingu do modyfikacji swojego cia┼éa czy mod─Ö na le┼Ťne przedszkola kontra projektowanie genetyczne cech niemowl─ůt.

Gdynia Design Days 2019 - wystawa ciało na rozdrożu EZ Undies fot. Ania Bystrowska

Pełne wykorzystanie surowców

Po odpady sie╠Ęgaja╠Ę mali projektanci i wielki przemys┼é. Dotychczas by┼éy niechcianym efektem ubocznym wielkich produkcji i konsumpcji ÔÇô teraz sta┼éy sie╠Ę cennym zasobem i symbolem spo┼éecznej odpowiedzialnos╠üci. Na wystawie ÔÇ×(nie)s╠ümieciÔÇŁ duet kuratorski: Agnieszka Jacobson-Cielecka i Karol Murlak zaprezentuj─ů╠Ę wybrane pary obiekto╠üw, ┼é─ůcz─ůce materia┼é i cel, dla kto╠ürego zosta┼é wykorzystany. Jeden z nich powsta┼é w pracowni projektanta. Wykonany cha┼éupniczym sposobem jest eksperymentem i sugestia╠Ę, wskazuje kierunek moz╠çliwych dzia┼éan╠ü. Drugi powsta┼é w dobrze wyposaz╠çonym laboratorium badawczym, finansowanym przez przemys┼é gotowy wzia╠Ęc╠ü odpowiedzialnos╠üc╠ü za swoje wcze┼Ťniejsze dzia┼éania. Podczas wystawy b─Ödziemy mogli zobaczy─ç mi─Ödzy innymi produkty z kolekcji Diedericka Schneemanna ÔÇ×A flip flop storyÔÇŁ. Wyprodukowane ze znoszonych klapek i japonek oraz dywaniki, stworzone z zu┼╝ytych but├│w sportowych zaprojektowanych przez Simone Post dla marki Adidas.

Gdynia Design Days 2019 - wystawa nie ┼Ťmieci Post Schneemann

Odniesienie do idei zerowaste znajdzie swoje miejsce takz╠çe na wystawach ÔÇ×Humanizm tkaninÔÇŁ Marty Pokojowczyk. Zobaczymy tam serie╠Ę lnianych obiekto╠üw be╠Ęda╠Ęcych efektem symbiozy dwo╠üch dziedzin: malarstwa i tkactwa. ÔÇ×Print ÔÇśn pasteÔÇŁ ÔÇô to eksperyment ze studia UAU project, kto╠ürzy eksperymentuja╠Ęc z ro╠üz╠çnych, ┼éatwo doste╠Ępnych surowco╠üw jak piasek, lis╠ücie, skoszona trawa, wio╠üry czy fusy po kawie wytworza╠Ę obiekty wykorzystuj─ůc druk 3D.

Technologia w służbie projektantom

Na kosmicznej wystawie ÔÇ×We need more spaceÔÇŁ, kto╠ürej kuratorka╠Ę jest Marta Flisykowska zobaczymy zaro╠üwno makiety baz ksie╠Ęz╠çycowych, modele ┼éaziko╠üw marsjan╠üskich, rakiet i czujniko╠üw, jak i opowiemy o kulisach projekto╠üw badawczych realizowanych z udzia┼éem polskich specjalisto╠üw. Jednym z obiekt├│w, kt├│ry b─Ödzie mo┼╝na zobaczy─ç podczas wystawy, b─Ödzie Lem Mars Rover ÔÇô studencki projekt budowy analogu ┼éazika marsja┼äskiego.

Gdynia Design Days 2019 - wystawa ja my Baby feeder Stephan Bogner Philipp Schmitt Jonas Voigt

Najnowsze technologie w projektowaniu wykorzysta takz╠çe Wies┼éaw Bartkowski, kto╠üry opowie o praktyce Creative Coding, niweluja╠Ęcej polaryzacje╠Ę kodu i materii. Wystawa ÔÇ×Materia koduÔÇŁ to po┼éa╠Ęczenie s╠üwiata fizycznego z cyfrowym, instalacji reaguja╠Ęcych na bodz╠üce z otoczenia. Zmieniaja╠Ęce dos╠üwiadczenie przestrzeni, jej percepcje, wp┼éywaja╠Ęce na odczucia przebywaja╠Ęcych w niej oso╠üb.

Lokalnie nie globalnie

Waz╠çnym elementem festiwalu jest coroczny przegla╠Ęd prac m┼éodych polskich two╠ürco╠üw. B─Öd─ů oni w niedalekiej przysz┼éos╠üci odpowiedzialni za projektowanie otaczaja╠Ęcych nas produkto╠üw, przestrzeni, us┼éug i proceso╠üw. W ramach #naste╠Ępna generacja swo╠üj dorobek zaprezentuja╠Ę najlepsi studenci z Akademii Sztuk Pie╠Ęknych w Gdan╠üsku i Katowicach, School of Form oraz Politechniki Koszalin╠üskiej. Odnosza╠Ęc sie╠Ę do przesz┼éos╠üci polskiego projektowania przestawimy sylwetke╠Ę Barbary Hoff ÔÇô two╠ürczyni Hofflandu. Szczego╠ülnej, wymykaja╠Ęcej sie╠Ę ramom tradycyjnie pojmowanej definicji projektanta be╠Ęda╠Ęcego artysta╠Ę-plastykiem wykszta┼éconym na uczelni artystycznej. Idea╠Ę wystawy w Muzeum Miasta Gdyni jest ukazanie szerokiej skali oddzia┼éywania projekto╠üw jej autorstwa oraz sposobo╠üw ich funkcjonowania w powojennej kulturze w Polsce.

Gdynia Design Days 2019 - wystawa ja my AKKT Mariska Lamiaud

To tylko cze╠Ęs╠üc╠ü z propozycji obszernego programu tegorocznej edycji GDD. Wydarzenia podzielone zosta┼éy na bloki tematyczne skoncentrowane woko╠ü┼é tematu polaryzacji w konteks╠ücie mody, grafiki, wzornictwa, architektury miasta oraz wne╠Ętrz. GDD to takz╠çe wydarzenia otwarte dla poszukuja╠Ęcych inspiracji do podejmowania nowych wyzwan╠ü, zadawania pytan╠ü i nawia╠Ęzywania dialogu mie╠Ędzy skrajnymi postawami.

Spotkajmy sie╠Ę jak co roku w Gdyni ÔÇô mies╠ücie otwartym, daja╠Ęcym moz╠çliwos╠üc╠ü podje╠Ęcia ma╠Ędrego dialogu, skonfrontowania sprzecznych pogla╠Ędo╠üw, w zgodzie z interesami ro╠üz╠çnych grup spo┼éecznych. To tutaj tworzymy forum do debaty i wycia╠Ęgamy wnioski, kto╠üre wskazuja╠Ę kierunki dalszego dzia┼éania.

Gdynia Design Days 2019 - Wystawa Barbara Hoff fot. Robert Kulesz
Gdynia Design Days 2019 - Wystawa 2 stopnie celsiusza
Gdynia Design Days 2019 - LUNARES Anna B Gregorczyk
Gdynia Design Days 2019 - LUNARES Anna B Gregorczyk
Udostępnij ten artykuł
Wpisz szukane słowo i kliknij enter