Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie projektu P2PA

Rozstrzygnięta została rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie. Pierwsze miejsce w konkursie zajął projekt pracowni P2PA. Zobacz zwycięski koncept!

Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie

Klasyczny obiekt muzealny jest w swojej naturze dualistyczny. Dzieli przestrzeń na to, co otwarte i publiczne oraz na to, co zamknięte i niedostępne. Współczesne instytucje dążą do otwierania się i wychodzą z tych sztywnych ram. Zmieniają się z formalnych przestrzeni w aktywizujące miejsca spotkań. W tym procesie elementem przyciągającym odwiedzających jest nie tylko eksponat. Interesujący i ekscytujący staje się na co dzień niedostępny i niewidoczny proces.

Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie projektu P2PA
Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie

Lokalizacja pawilonu na styku ścisłego centrum i otwartych terenów zieleni stanowi punkt węzłowy w skali miasta. Dzięki temu ma on szanse stać się katalizatorem dającym impuls do rewaloryzacji tej przestrzeni. Poprzez usunięcie barier i stworzenie nowych powiązań komunikacyjnych możliwe będzie odbudowanie relacji ze skarpą warszawską, terenami Powiśla oraz Wisłą. Zapewni to dobre skomunikowanie parku i da możliwość wytworzenia zewnętrznej przestrzeni o rekreacyjnym charakterze, która pełnić może rolę parkowego wejścia do budynku Muzeum Narodowego w Warszawie.

Szacunek do zieleni parkowej

Pawilon dąży do realizacji postulatów otwartości i inkluzywności charakterystycznych dla przestrzeni parkowej i współczesnego muzealnictwa. Poprzez swoją strukturę w nieoczywisty sposób odnosi się do dualistycznej natury muzeów. Strukturę tworzą rytmicznie rozłożone kubiki, które w swoim układzie kształtują przestrzenie puste i pełne, współgrając ze sobą i budując wglądy oraz relacje.

Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie projektu P2PA
Muzeum Narodowe w Warszawie – projektu rozbudowy

Budynek z szacunkiem podchodzi do zieleni parkowej i szuka rozwiązań które, łączą i aktywizują. Na osi skierowanej w kierunku Wisły, którą tworzy naturalnie występujący wąwóz, zlokalizowano przecinający go pasaż, który komunikuje wyżej położony teren od strony zachodniej z wytworzonym placem parkowym przed ryzalitem muzeum. Przejście przez niego pozwala na doświadczenie sekwencji otwarć umożliwiających obserwację procesów zachodzących w częściach budynku, które na co dzień pozostają niedostępnymi.

Obiekt o otwartej strukturze staje się transparentny dla widza, pozwalając mu na śledzenie wszystkich zachodzących w nim procesów zarówno z przestrzeni parku, jak i z jego środka.


Projekt: P2PA | p2pa.pl

Zobacz również: Studio – biurowiec Skanska oczami Aleksandry Morawiak | Rozbudowa Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny

Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie projektu P2PA
Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie projektu P2PA
Rozbudowa Muzeum Narodowego w Warszawie projektu P2PA
Udostępnij ten artykuł
Napisane przez

Redaktor w PLN Design

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Zapisz się do newslettera
Wpisz szukane słowo i kliknij enter