Wystawa „Władysław Wincze. Wnętrza”

Wystawa „Władysław Wincze. Wnętrza” jest próbą przybliżenia twórczości jednego z najważniejszych polskich projektantów wnętrz XX w., członka warszawskiej Spółdzielni Artystów „Ład”, założyciela i długoletniego dziekana Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu.

Wystawa „Władysław Wincze. Wnętrza”

Pomimo ważnej pozycji, jaką zajmuje Władysław Wincze pośród grona rodzimych twórców działających zarówno przed wojną, jak i po jej zakończeniu, jego twórczość dopiero w ostatnich latach staje się przedmiotem zainteresowań badawczych i tematem pogłębionej analizy naukowej. Minęło także kilkadziesiąt lat od czasów dwóch najważniejszych wystaw prezentujących dorobek artysty: retrospektywnej w Muzeum Architektury w 1979 r. oraz wystawy zorganizowanej po śmierci Winczego w Galerii BWA Dizajn w 1994 roku.

Wystawa "Władysław Wincze. Wnętrza" w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Ekspozycja „Władysław Wincze. Wnętrza” ma na celu ukazanie ciągłości wielowątkowego dorobku artysty i obejmie szerokie spectrum jego działalności, na którą składają się prototypy i projekty mebli, dekoracje i projekty wnętrz, projekty tkanin, rysunki i grafiki.

Ekspozycja w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Podział tematyczny i problemowy wystawy „Władysław Wincze. Wnętrza” zostanie oparty na dwóch ważnych dla twórczości artysty miejscach-etapach związanych z rozwojem kariery artystycznej i życia osobistego – Warszawą i Wrocławiem. Wincze pozostawał, jak sam pisał, „zawieszony między miastami”, co z jednej strony symbolizowało utratę możliwości powrotu do odmienionej po 1945 r. stolicy, a z drugiej konieczność zasymilowania obcej przestrzeni nowego miejsca życia i pracy.

Potwierdza to także jego twórczość, w której pojawiają się na przemian zarówno starannie wykonane, wyszukane meble pokryte fornirowymi okładzinami, przywołujące tradycję przedwojennych warszawskich projektów, lecz także fantazyjnie ukształtowane metalowe rurki oraz gięte sklejki, symbolizujące niejako potencjał nowych czasów i nowych możliwości twórczych.

Pierwsza część ekspozycji dotyczyć będzie okresu przedwojennego: studiów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, działalności w Spółdzielni Artystów „Ład” i współpracy z Olgierdem Szlekysem pod szyldem Spółki autorskiej. Zaprezentowany zostanie zespół rysunków przedstawiających zrekonstruowane przez Winczego przedwojenne realizacje mebli, pochodzące głównie z lat 30. XX wieku.

Wystawa "Władysław Wincze. Wnętrza" w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Dopełnieniem niniejszego zespołu rysunków będzie zachowana dokumentacja fotograficzna jednej z realizacji wnętrzarskich wykonanych tuż przed wybuchem wojny. Z okresu współpracy Winczego z Olgierdem Szlekysem pod szyldem Spółki autorskiej pochodzą natomiast projekty wnętrz i zestawów sprzętów mieszkalnych, w tym m. in. pomysłowe meble żaluzjowe, których zachowane przykłady znajdują się w zbiorach prywatnych i w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Okupacyjny okres twórczości obu współpracowników zaowocował również powstaniem najsłynniejszych siedzisk w postaci słynnej Sarenki i tzw. zydla ładowskiego.

Władysław Wincze – twórczość powojenna

Druga część wystawy poświęcona będzie twórczości powojennej, skupionej przede wszystkim na współtworzeniu struktur i programu nauczania Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w tym powołania do życia i opracowania koncepcji dydaktycznej Wydziału Architektury Wnętrz.

Z tego okresu pochodzą projekty funkcjonalnych wnętrz i mebli przeznaczonych do produkcji przemysłowej, a także konkursowe prace projektowe wnętrz domków fińskich na Górnym Śląsku. W 1948 r. Wincze zamieszkał we Wrocławiu, gdzie podjął się organizacji Zakładu Metalu i Drewna w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych i został jego kierownikiem, a następnie dziekanem Wydziału Architektury Wnętrz.

Wystawa "Władysław Wincze. Wnętrza" w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Wrocławskie aranżacje wnętrz Winczego, w znacznej mierze dziś już nie zachowane, były próbą oswojenia obcego miasta przez pierwszą generację przesiedleńców i ostatecznie w istotny sposób współuczestniczyły w kreowaniu nowego, polskiego oblicza podnoszącej się z gruzów głównej metropolii Ziem Odzyskanych.

Elementem ekspozycyjnym będzie tu bogaty materiał fotograficzny kilkunastu zrealizowanych i planowanych wnętrz oraz towarzyszące im pojedyncze przykłady zachowanych mebli. Ta część wystawy będzie również nakreślać sylwetkę Władysława Winczego jako pedagoga, jego koncepcje programowe oraz funkcjonowanie warsztatu wraz z prezentacją elementów jednej z najciekawszych wrocławskich aranżacji wnętrz – rektoratu i senatu ASP.

Ważnym materiałem, który zostanie wykorzystany do stworzenia warstwy narracyjnej wystawy będą niepublikowane wspomnienia Winczego zebrane w formie rękopisów i maszynopisów, nakreślające etapy kariery artysty, koncepcje projektowe i okoliczności realizacji najważniejszych wnętrz.

Udostępnij ten artykuł
Zapisz się do newslettera

wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu otrzymywania newslettera.

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od klientów PLN Design.

Wpisz szukane słowo i kliknij enter