Zielona koncepcja zagospodarowania rynku w Trzebiatowie

Pracownia Gierbienis + Poklewski otrzymała wyróżnienie w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego rynku w Trzebiatowie. Koncepcja została przygotowana we współpracy z prof. Mateuszem Gyurkovichem z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej oraz z architektką, studentką architektury krajobrazu PK Martą Szar i studentkami architektury PK Anną Stachowicz, Martyną Hombesch i Natalią Radek. 

Koncepcja zagospodarowania rynku w Trzebiatowie

Celem naszej propozycji była próba odtworzenia unikalnego genius loci miasta poprzez eliminację negatywnych skutków przekształceń wprowadzonych w czasach powojennych, głównie w obszarze zmian komunikacyjnych. W efekcie projekt stwarza okazję do powrotu do czasów, kiedy rynek pełnił istotną część życia publicznego i społecznego, jako miejsce handlu spotkań i odpoczynku. Chcemy, aby na powrót stał się on areną codziennego życia swoich mieszkańców, odpowiadając na ich potrzeby i oczekiwania – wyjaśnia Damian Poklewski – Koziełł.

Koncepcja zagospodarowania rynku w Trzebiatowie projektu pracowni Gierbienis + Poklewski

Nadrzędnym założeniem projektowym jest realizacja koncepcji tak zwanego „miasta gąbki”, koncepcji silnie zakorzenionej w dyskursie naukowym w ostatnich latach. Jest to podejście, które wychodzi naprzeciw wyzwaniom zmian klimatu poprzez wdrożenie zasad zrównoważonej gospodarki wodą. Koncepcja ta stawia sobie za cel ograniczenie negatywnych skutków deszczy nawalnych, wywołanych nimi lokalnymi powodziami oraz występujących w miastach wysp ciepła.

Koncepcja zagospodarowania rynku w Trzebiatowie projektu pracowni Gierbienis + Poklewski

Można je ograniczyć dzięki odejściu od paradygmatu powierzchni utwardzonych na rzecz uzasadnionej równowagi między tymi powierzchniami a powierzchniami przepuszczalnymi. Idea pozwala na poprawę mikroklimatu co może stanowić jeden z istotnych czynników psychoodczuwalnej poprawy atrakcyjności i jakości przestrzeni rynku.

Funkcjonalne pierścienie

Koncepcja zagospodarowania rynku oparta została na funkcjonalnych pierścieniach wzorowanych na kręgach tworzonych przez kroplę na powierzchni tafli wody. Każdemu pierścieniowi przyporządkowana została określona funkcja. Pierścień zewnętrzny tworzy pas zieleni przykrawędziowej, chroniący fundamenty budynków przed zawilgoceniem. Następny jest chodnik przebiegający wzdłuż witryn kamienic, a  kolejny stanowi przepuszczalny teren, który wyznacza strefę parkowania dla rowerów oraz samochodów osobowych, a wzdłuż ulic wyłączonych z ruchu dla dostaw. Pierścień ten zaprojektowano z wykorzystaniem zieleni niskiej, wysokiej oraz nawierzchni żwirowych.

Koncepcja zagospodarowania rynku w Trzebiatowie projektu pracowni Gierbienis + Poklewski

Kolejny ciąg pieszo jezdny wykorzystuje istniejącą nawierzchnię asfaltową. W ramach tego pasa obowiązuje ruch współdzielony integrowany na prawach pieszego. Najbardziej wewnętrzny pierścień zieleni wyznacza granicę rynku właściwego z miejscami o różnym przeznaczeniu, dedykowanym miejskim aktywnościom takim jak: strefa zabaw dla dzieci, odpoczynku, miejskiej bioróżnorodności (budki lęgowe). Istniejący zielony skwer zmienił się w ogród deszczowy, który poza czysto utylitarną funkcją retencji i poprawy mikroklimatu, może być również wykorzystywany przez dzieci do zabawy. W tym obszarze przewidziano również nieckę wodną oraz fontannę z mgłą wodną.

Koncepcja zagospodarowania rynku w Trzebiatowie projektu pracowni Gierbienis + Poklewski

Nawierzchnia rynku zostaje zachowana, a jedynie proponuje się rozszczelnienie środkowego pasa w liniach wyznaczonych na podstawie dawnego podziału katastralnego. Umożliwi to przenikanie wody, sprzyjając procesom mikroretencji. Proponuje się również częściowe zachowanie nawierzchni asfaltowych, okalających rynek. Nowoprojektowany układ komunikacyjny, zakładający spowolnienie ruchu samochodowego, w pełni wpisuje się w istniejące obszary bitumiczne oraz układ szachownicowy.

Koncepcja zagospodarowania rynku w Trzebiatowie projektu pracowni Gierbienis + Poklewski

Wyniki konkursu

Sąd konkursowy przyznał trzy nagrody i trzy wyróżnienia. I Nagrodę otrzymała pracownia JAZ+Architekci. II miejsce zajęła pracownia Toprojekt, a III spółka Makowska Mużacz.


Projekt: Gierbienis + Poklewski | gierbienispoklewski.com

Zobacz również: Hospicjum dla dzieci Caritas w Olsztynie | Dom Made in Poland – budynek zaprojektowany dla architekta

Koncepcja zagospodarowania rynku w Trzebiatowie projektu pracowni Gierbienis + Poklewski
Koncepcja zagospodarowania rynku w Trzebiatowie projektu pracowni Gierbienis + Poklewski
Udostępnij ten artykuł
Zapisz się do newslettera

wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych w celu otrzymywania newslettera.

wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od klientów PLN Design.

Wpisz szukane słowo i kliknij enter